Наші корпуси

Наши координаты

 Україна 322520
 Дніпропетровська обл.,
  м. Кам'янське,
  вул. Медицична, 2
тел.(05692)3-32-65
тел/факс (05692)3-83-88
e-mail: ptu15D@yandex.ua

            dptnz_kcpprk@ukr.net

 

Пошта

Вхід до
пошти

dptnz_kcpprk@ukr.net

 

Зараз на сайті

Сейчас на сайте 2 пользователя и 0 гостей.

Пользователи на сайте

  • Enriquemup
  • ArthurDef

КАБІНЕТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

Скринька педагогічної майстерності

1.« Уроки контролю і корегування знань з комп’ютерною підтримкою. Геометрія. І курс. »
(зміст циклу уроків з геометрії на І курсі)

Автор роботи: Драгун Ольга Володимирівна викладач математики, спеціаліст вищої категорії

Методична розробка на тему «Уроки контролю і корегування знань з комп’ютерною підтримкою. Геометрія. І курс» містить теоретичний та практичний матеріал, який допоможе вчителям математики якісно та на сучасному рівні провести контроль рівня знань, навичок та умінь з геометрії на І курсі, організувати повторення на ІІ курсі та при підготовці до Зовнішнього незалежного оцінювання .


Автором розроблено зміст циклу уроків контролю і корегування знань з геометрії на І курсі відповідно чинній програмі та критеріям оцінювання з математики, які мають комп’ютерну підтримку у вигляді тестів для превірки знань та слайд-шоу узагальнення та систематизації навчального матеріалу з кожної теми.

Посібник призначено для вчителів математики середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

 

2. Використання інтерактивних технологій при вивченні теми «Елементи комбінаторики» 

Автор роботи: Клюєва Людмила Федорівна викладач математики, спеціаліст вищої категорії

Даний посібник відображає навчальний матеріал відповідно до програми з алгебри і початків аналізу для 11 класу. Посібник містить теоретичний матеріал, історичні відомості, самостійні підготовчі завдання, контрольні запитання, інтерактивні вправи, швидкі опитування тощо.

 

3. «НЕМАЄ НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО…» посібник з української мови для майбутніх фахівців харчової промисловості

Автор роботи : Костікова Олена Георгіївна старший викладач, спеціаліст вищої категорії

У посібнику «Немає нічого неможливого» автор пропонує деякі прийоми інтерактивного навчання учнів: психологічний аутотренінг «Я знаю…Я умію…Я зумію…»; завдання на кмітливість, на асоціативне сприйняття матеріалу; вправи на осмислене розрізнення орфограм, моделювання ситуацій тощо.


Презентована книга, гадаємо, буде цікавою, як молодим, так і досвіченим викладачам української словесності. Дібраний матеріал може стати у нагоді і на уроці, і під час підготовки позаурочних заходів.


Авторка у постійному пошуку, тому робота постійно удосконалюється і поповнюється.

 

4. Методичний дорадник викладачу-початківцю «Пріоритети інноваційного навчання у викладанні історії, толерантність в концепції гуманної педагогіки»

Автор роботи : Онуфрієва Людмила Григорівна спеціаліст вищої категорії

Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю зміщення цілей історичної освіти від засвоєння, запам’ятовування фактичної історії до навчання способам опрацювання, аналізу, критики історичної інформації.


В своїй роботі викладач звертає увагу на потребу і можливість використання інноваційних технологій при вивченні історії.
В даній роботі розкриті шляхи та методи реалізації інтерактивних технологій, застосування основ гуманної педагогіки, толерантності, виховання активної громадянської позиції.
Учень у процесі навчання повинен навчитися самостійно мислити, свідомо й творчо використовувати набутий багаж знань для розв’язання практичних завдань.


Методичний дорадник стане в нагоді викладачу-початківцю, який має труднощі при виборі педагогічних технологій.

 

 

5. Методичний дорадник «Інноваційні технології у викладанні суспільних дисциплін» (Під кутом зору викладача)


Автор роботи: Малишева Любов Петрівна викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Мета дорадника, дати оглядову картину, на прикладах застосування інноваційних технологій та методичних розробок уроків. Використання активних та інтерактивних методів та прийомів навчання найкращим чином вирішують навчально-виховні завдання, що стоять перед вчителем.


Дорадник в повній мірі показує застосування інтерактивних технологій на прикладах окремих тем, на розробках уроків та в позаурочній роботі під кутом зору вчителя.


Дорадник можу бути використаний широким колом вчителів-початківців та вчителів з досвідом роботи.

 

6. «ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АКТИВНОГО ТА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ» (Уроки, лабораторні роботи)

Автор роботи: Пилипець Валентина Іванівна, викладач фізики, спеціаліст вищої категорії

У своїй роботі викладач звертає увагу на потребу і можливість організації навчального процесу у такий спосіб, щоб учні самі для себе відкривали процеси, що відбуваються, відчули потребу дізнатися які ж фізичні процеси є невід’ємною частиною їх повсякденного життя і майбутньої професії. Такий метод подання матеріалу ще більше підкреслює учневі необхідність у вивченні фізики і сприяє вихованню пізнавального інтересу та створенню міжпредметних зв’язків з спеціальними дисциплінами і майбутніми професіями.

 

7. «Формування інтелекту успіху на уроках хімії з професії «кухар-кондитер» (Розробка теми «Вуглеводи»)

Автор роботи : Федоренко Тетяна Гаврилівна викладач хімії, спеціаліст вищої категорії

Посібник викладача Федоренко Т.Г. присвячений розвитку інтелекту та пізнавальної активності на уроках хімії. На конкретних прикладах викладач показав ефективні прийоми та методи роботи, які сприяють збільшенню цікавості учнів до предмета і стимулюють їхній інтелектуальний розвиток. На своїх уроках викладач показує учням зв'язок кожної теми з повсякденним життям, важливість розуміння окремих хімічних процесів для особистого життєвого досвіду.