Наші корпуси

Наши координаты

 Україна 322520
 Дніпропетровська обл.,
  м. Кам'янське,
  вул. Медицична, 2
тел.(05692)3-32-65
тел/факс (05692)3-83-88
e-mail: ptu15D@yandex.ua

            dptnz_kcpprk@ukr.net

 

Пошта

Вхід до
пошти

dptnz_kcpprk@ukr.net

 

Зараз на сайті

Сейчас на сайте 3 пользователя и 0 гостей.

Пользователи на сайте

  • ArthurDef
  • Enriquemup
  • BinanceoWal

Тема експерименту: « Формування комунікативної культури суб’єктів навчально –виховного процесу.»

 Виконавець: Педагогічний колектив Дніпродзержинського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів
Науково - методичне керівництво: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (лабораторії: “Управління професійною освітою”, “Професійної орієнтації і виховання”).
Об'єкт дослідження: Професійна комунікативна культура майбутніх робітників.
Предмет дослідження: Формування комунікативної культури учасників навчально - виховного процесу ДЦППРК.
Мета та завдання експерименту:
1. Забезпечити науковий супровід формування комунікативної культури учасників навчально - виховного процесу в контексті сучасних соціально – економічних трансформацій.

2. Дослідити та узагальнити психолого - педагогічні фактори й умови, що впливають на рівень комунікативної культури та толерантності майбутніх кваліфікованих робітників.
3. Апробувати шляхи, форми й методи формування культури професійного спілкування майбутніх кваліфікованих робітників.

База експерименту: Матеріально-технічна база ДЦППРК та учасники навчально-виробничого процесу.

28 вересня  та 26 жовтня 2010 року під науково – методичним керівництвом  Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в м. Києві відбулась робоча зустріч творчої групи інституту з представником ДЦППРК. 

  015.jpg

IMG_0027.jpg

IMG_0036.jpg

002!.jpg

 Засідання творчої групи експериментального майданчика на фото :

Болгаріна В. С. - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 
Григор’єва В. А. - кандидат педагогічних наук, доцент;

Чернова Т.Ю.-кандидат педагогічних наук, науковий співробітник;
Калошин В. Ф. - кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник;
Циганок О. А. - методист ДЦППРК.

 

Інформація про реалізацію програми експериментальної роботи ДЦППРК та Інституту професійно – технічної освіти АПН України за період 2010 - 2011 р.р. 


1. Узгоджено програму експериментальної роботи, уточнено етапи, терміни виконання .
  Вересень 2010 року, виконавці: Болгаріна В. С., Циганок О. А.

2. Розроблено інструментарій застосування методу опитування з метою діагностування учасників експерименту. Надана консультація по проведенню діагностичного етапу дослідження.
Жовтень 2010 року, робоча група Інституту професійно – технічної освіти АПН України та методист ДЦППРК Циганок О. А.

3. Проведено опитування (анкетування, стандартизоване інтерв’ю) серед педагогів (94 респондента), учнів центру. Листопад – грудень 2010, виконавці: робоча група ДЦППРК.

 4. Уточнено плани реалізації програми експерименту на 2011 рік.
Грудень 2010 року виконавці: Болгаріна В. С., Григор’єва В.А., Циганок О. А.
 

5. Розроблено тематику семінару (№1) за темою експерименту для педагогічного колективу центру.
Грудень 2010 року виконавці: Болгаріна В. С., Григор’єва В.А., Циганок О. А.
 

6. За рік проведено 4 засідання робочої групи Інституту професійно – технічної освіти НАПН України та 4 засідання творчої групи ДЦППРК.

7. Завдяки одержаної інформації  проведені моніторингові дослідження діяльності педагогічних працівників та встановлення рівня професійної компетентності. За результатами анкетування зроблена підсумкова робота. Березень, квітень 2011 року.

 

18-19 квітня 2011 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України відбулася Всеукраїнська (звітна) науково-практична конференція за 2010 р. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання.
18 квітня 2011 року Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів прийняв участь у засіданні секції Модернізація управління професійно – технічною освітою (Лабораторія управління професійно-технічною освітою) з проблеми «Формування комунікативної культури суб’єктів навчально – виховного процесу» в м. Києві.

IMG_6183.jpg 

30-31 травня 2011 року на базі ДЦППРК проведені семінари науковцями лабораторії управління професійно-технічною освітою та лабораторії професійної орієнтації та виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.


  Семінари проходили у рамках реалізації програми експериментальної роботи педагогічного майданчика з проблеми: “ Формування комунікативної культури суб’єктів навчально-виховного процесу ”. Експериментальна робота педагогічного майданчика між Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Дніпродзержинським центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів відбувається згідно угоди про співпрацю від 15 лютого 2010 року. 


В роботі семінарів взяли участь науковці Інституту ПТО НАПН України Болгаріна Валентина Сергіївна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Григор’єва Валентина Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент; Карп'юк Марія Денисівна кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області Козловський Г. Ф., викладачі, майстри виробничого навчання та учні ДЦППРК.


Семінари проходили на теми: “ Загальна культура особистості, як основа професійної культури ”; “ Культура взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу ”; “ Мовна культура особистості ”. Робоча атмосфера семінарів була досить доброзичливою, що дало змогу учасникам плідно попрацювати: проведені анкетування педагогічного складу центру щодо мотиваційних типів цінностей; за допомогою опитувальних листів зроблена діагностика рівня розвитку комунікативної культури викладачів та учнів ДЦППРК; розглянуті ряд питань, пов’язаних з особливостями спілкування при підготовці висококваліфікованих фахівців.
Науковцям з Києва була запропонована насичена програма, у рамках якої було проведено засідання учнівського парламенту, ознайомлення з навчальним процесом та матеріально-технічною базою центру, екскурсія по м. Дніпродзержинську.
На засіданні учнівського парламенту Болгаріна Валентина Сергіївна провела анкетування з метою виявлення рівня загальної культури особистості. Доброзичлива та невимушена атмосфера сприяла плідному обговоренню актуальних проблем, які стоять перед органами учнівського самоврядування.
Загалом, семінари виявилися насиченими, продуктивними та пізнавальними.

IMG_8894.jpg

IMG_8828.jpg

IMG_9140.jpg 

IMG_9287.jpg

 

19 жовтня 2011 року в м. Києві участь у науково-методичному семінарі «Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів».
Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів прийняв участь у семінарі. Тема виступу: «Методичне забезпечення науково-дослідної роботи в умовах професійно-технічного навчального закладу» (доповідач Циганок О. А., методист ДЦППРК).

26 березня 2012 року круглий стіл "Роль експериментально-дослідницької роботи навчальних закладів у забезпеченні якості підготовки фахівців ПТНЗ".

29 березня 2012 року в м. Києві відбулась звітна науково-практична конференція Інституту ПТО НАПН України "Науково-методичне забезпечення професійної освіти".

В рамках конференції пройшла робота таких секцій:
• модернізація змісту професійної освіти і навчання;
• методичні засади розвитку професійної освіти і навчання;
• професійний розвиток особистості в сучасних соціально-економічних умовах;
• підготовка виробничого персоналу в контексті євроінтеграції;
• педагогічні засади управління професійно-технічною освітою;
• інформаційно-комунікативні технології у професійно-технічній освіті.

Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів у рамках роботи секції "Педагогічні засади управління професійно-технічною освітою" (Лабораторії управління професійно-технічною освітою) презентував досвід роботи з теми: "Культура спілкування як складова підготовки фахівців у професійно-технічному навчальному закладі".

Керівники секції: Свистун Валентина Іванівна – завідувач лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент. Болгаріна Валентина Сергіївна – старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Тема доповіді є актуальною для професійно-технічних навчальних закладів, тому що сучасна система підготовки кваліфікованого фахівця переважно орієнтована на розвиток професійних умінь, навичок і поза увагою залишається формування загальної та професійної культури майбутніх робітників. Враховуючи актуальність цієї проблеми, між ДЦППРК та лабораторіями «Управління професійно-технічною освітою» та «Професійної орієнтації і виховання» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в 2010 році укладена угода про експериментальну роботу педагогічного майданчика з проблеми: «Формування комунікативної культури суб’єктів навчально-виховного процесу».

 12 квітня 2012 року пройшов виховний захід «Особливості культури спілкування в моїй професії». Надзвичайно цікавою та дуже корисною була інформація про культуру спілкування та професійну етику в професії продавця, оператора комп'ютерного набору, який працює з клієнтами в банківських установах, контролера-касира. Учнями були розкриті особливості вербальних та невербальних засобів комунікації.

18 вересня 2012 року (м. Київ)

Засідання робочої групи з питань ІІІ -го формувального етапу експериментальної роботи педагогічного майданчика з проблеми: «Формування комунікативної культури суб’єктів навчально-виховного процесу».


 Чернова Т. Ю. - кандидат педагогічних наук, науковий співробітник;

Болгаріна В. С. - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 

 Ц
иганок О. А. - методист ДЦППРК

06 листопаду 2012 року на базі ПТНЗ «Дніпродзержинського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» проведено регіональний науково-практичний семінар «Зростання професійної культури обслуговування сучасного робітника: Школа етикету».

В семінарі взяли участь представники головного управління освіти і науки Дніпропетровської ОДА, міської влади Дніпродзержинська, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, наукові співробітники Інституту ПТО НАПН України, представники бізнесу, директори, заступники директорів з навчально-виробничої роботи, вихователі гуртожитку, старші майстри та лідери органів учнівського самоврядування ПТНЗ Дніпропетровської області.

На науково-практичному семінарі виступили: Гришаєва Олена Вікторівна представник НМЦ ПТО у Дніпропетровській області; Борсукова Ольга Анатоліївна головний спеціаліст Дніпродзержинського управління з питань споживчого ринку, розвитку підприємства та захисту прав споживачів; Болгаріна Валентина Сергіївна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (лабораторія управління професійно-технічною освітою Інституту ПТО НАПН України м. Київ, доповідь на тему: “Культура як фактор успіху”); Григор’єва Валентина Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент (старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою Інституту ПТО НАПН України м. Київ, доповідь на тему: “Проблеми формування професійної культури”).

 

07 листопада 2012 року науковці Інституту ПТО НАПН України (кандидати педагогічних наук Болгаріна В. С., Григор’єва В. А.) провели засідання круглого столу для педагогічних працівників ДЦППРК.

Під час круглого столу обговорювали ряд питань: ефективність програми формувального експерименту; узагальнення результатів; підготовка рукописів за результатами експерименту.