Информация

Наші координати

Україна, 51900

Дніпропетровська обл.,

м. Кам'янське

вул. Медична, 2

тел. (067)7460858;

 тел.55-49-02

 

QR код навчального закладу

   

  Ми  у Facebook  

 

 

         

 

Пошта

Вхід до
пошти

dptnz_kcpprk@ukr.net

 

Зараз на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ptnzdcpp/domains/ptnz-dcpprk.dp.ua/public_html/includes/menu.inc on line 1012.

 

Методична робота в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Кам'янському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» здійснюється згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 р. № 582.

У центрі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективні форми методичної роботи: педагогічні ради, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні і практичні семінари.

Індивідуальними формами методичної роботи є: наставництво, консультації, самоосвіта, стажування. Індивідуальна методична робота педагогічних працівників здійснюється шляхом: взаємовідвідування уроків (результати записуються в індивідуальних папках і обговорюються на засіданнях методичних комісій, узагальнюються в наказах); робота над методичними розробками, з якими педагогічні працівники знайомлять колектив на семінарах та оглядах-конкурсах; проведення відкритих уроків, участь в роботі школи передового досвіду, відвідування інноваційних виставок та арт майстер-класів.

Педагогічна рада Центру здійснює свою керівну та аналітичну діяльність, визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу згідно плану роботи навчального закладу.
Засідання педагогічних рад проводяться згідно плану роботи Центра. Проведення педагогічних рад відбувається 1 раз в два місяці.

В навчальному закладі цілеспрямовано працюють шість методичних комісій: 
1. Методична комісія кулінарної підготовки.
Методична проблема: „Розвиток креативності та творчості у учнів з метою підвищення якості навчання ”.

2. Методична комісія торгівельної підготовки.
Методична проблема: „Впровадження в процес навчання інноваційних інформаційно-виробничих технологій з метою кращої адаптації випускників на робочому місті ”.

3. Методична комісія професій побуту. 
Методична проблема: „Впровадження в процес підготовки спеціалісті інноваційних виробничих технологій ”.

4. Методична комісія «Природно-математичного напрямку».
Методична проблема: „Методичне забезпечення дисциплін, комплексне використання дидактичного матеріалу, як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів на різних етапах уроку ”.

5. Методична комісія соціально-гуманітарного напрямку.
Методична проблема: „Психологічний супровід розвитку творчої активності учнів ”.

6. Методична комісія класних керівників.
Методична проблема: „ Впровадження системи виховання культури здоров’я з гендерним спрямуванням у виховний процес ”.

Діяльність методичних комісій забезпечує впровадження в навчально-виховний процес сучасних засобів навчання, застосування нових інформаційних технологій в навчальний процес, апробацію інноваційних методів навчання, вивчення системи міжпредметних зв'язків та особистісно-орієнтованого навчання, на реалізацію загальноучилищної та індивідуальних методичних проблем. У роботі методичних комісій практикуються різні форми проведення засідань: семінар-практикум, круглий стіл, тренінг, диспут та інші.

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КЦППРК
IMG_1806!.jpg

IMG_1785!.jpg

Науково-методичне, інформаційне та навчально-методичне
забезпечення навчально-виробничого, навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи

IMG_1795!.jpg

В центрі на високому рівні організована науково – експериментальна діяльність. Укладені угоди про співпрацю Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з КЦППРК про експериментальну роботу педагогічного майданчика з проблеми: «Формування комунікативної культури суб’єктів навчально-виховного процесу» та експериментальну діяльність з проблем апробації та впровадження курсу «Основи енергоефективності» 

IMG_1791!.jpg

Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів з 1995 року є соціальним партнером Дніпропетровського обласного центру зайнятості.

IMG_1815!.jpg

Методичні розробки викладачів та майстрів виробничого навчання

IMG_1827!.jpg

КЦППРК є учасником національних та міжнародних виставок «Інноватика в освіті України, «Сучасні навчальні заклади», які проводять Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Національна академія педагогічних наук. За останні роки (2010-2017) центр отримав бронзову, дві срібних та дві золоті медалі, нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти

 Вся навчально – методична діяльність  спрямована на удосконалення навчально- виробничого та виховного процесу, програмно-методичне оновлення, запровадження інноваційних форм і методів діяльності, підвищення майстерності педагогічних працівників та задоволення  потреби викладачів, майстрів виробничого навчання в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання. 

Основні принципи організації методичної роботи:
 - демократизація та гуманізація навчального процесу; 
 - цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності; 
 - організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності;
 - системність та систематичність; 
 - науковість; 
 - оперативність та мобільність; 
 - прогностичність та випереджувальний характер; 
 - оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм; 
 - пріоритет знань та моральних цінностей. 
Основні завдання методичної роботи:
- організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу; 
- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді;
- забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти; 
- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення; 
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів; 
- організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технології тощо;
- створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; 
- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
- підготовка до атестації педагогічних працівників.