Информация

Наші координати

Україна, 51900

Дніпропетровська обл.,

м. Кам'янське

вул. Медична, 2

тел. (067)7460858;

 тел.55-49-02

 

QR код навчального закладу

   

  Ми  у Facebook  

 

 

         

 

Пошта

Вхід до
пошти

dptnz_kcpprk@ukr.net

 

Зараз на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ptnzdcpp/domains/ptnz-dcpprk.dp.ua/public_html/includes/menu.inc on line 1012.

ЄДИНА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

  "ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ, ВИРОБНИЧИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕНОЛОГІЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ"

План роботи ДПТНЗ "Кам'янський ЦППРК" на 2021-2022. р.

  Для реалізації загальної мети  центру визначено такі напрямки:
  - діагностика професійної, методичної комплектності працівників та творчого потенціалу учнів;
- методичний супровід учасників навчального процесу;
  - удосконалення творчої особистості учнів через нетрадиційні форми та методи навчання;
- впровадження в навчальний процес педагогічних технологій;
  - інформатизація навчального процесу.
 

Основні заходи на 2021 - 2022 н. р. 

 Навчальна робота
1.Створити умови для формування і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, високою професійною підготовкою.
2. Підвищувати якість навчального процесу на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій, посилення
дієвості методичної роботи та психологічної служби.
3. Створити умови для формування компетентного конкурентноспроможного фахівця нової генерації засобами інноваційних технологій навчання.
4. Комплектувати навчальний заклад якісними кваліфікованими педагогічними кадрами, сприяти підвищенню рівня фахової педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.
5. Здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів.
6. Упроваджувати в навчально-виховний процес здоров’язберігаючі технології, чітко дотриматися санітарно-гігієнічних вимог щодо навчального
навантаження учнів.
Виховна робота
1. Забезпечити виконання всіх норм законодавства України із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.
2.Формувати у учнів уміння оволодівати надбаннями сучасної національної та світової культури, мистецтва, науки, здатність виробляти власні оригінальні підходи, форми, методи, прийоми організації навчально-виховного процесу, здатності визначити власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного професійного розвитку.
3. Забезпечити подальший розвиток студентського самоврядування із систематичним залучення його до вирішення питань навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя.
Методична робота.
1. Забезпечити зростання фахової компетентності викладачів за рахунок продовження роботи над оволодінням педагогами сучасними інформаційно-комунікативними технологіями з метою активного їх упровадження в навчально-виховний процес використання ефективних масових, колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи, сучасних комп’ютерних технологій.
2. Організувати систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, упровадження досягнень кращого педагогічного
вітчизняного й закордонного досвіду.
3. Упроваджувати рейтингову оцінку професійної діяльності викладачів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень студентів,
результативність їх участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, публікації у фахових виданнях тощо).
4. Активізувати видавничу діяльності педагогів з метою популяризації досвіду роботи серед освітянської громадськості.
5.Підготовка до атестації педагогічних працівників.
Адміністративно-господарська діяльність.
1. Створювати належні умови праці, навчання, відпочинку для всіх учасників навчально-виховного процесу.
2. Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.
3. Забезпечити поповнення матеріальної бази.
 
 

Основні заходи на 2019 - 2020 н. р. 

1. Провести вхідне діагностування за курс базової середньої школи для учнів І курсу Центру  та здійснювати поточний контроль успішності учнів.
2. Протягом навчального року створювати умови для формування всебічно розвиненої особистості кожного учня, становлення психічно та соціально зрілої особистості, зорієнтованої на розвиток власних здібностей та саморозвиток.
3. Протягом року приймати участь у обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, педагогічних виставках, майстер – класах тощо.
4. Слідкувати за своєчасним підвищенням рівня кваліфікації педагогів та майстрів виробничого навчання та підготовка документів щодо їх  атестації.
5. Забезпечувати участь викладачів і майстрів у відео конференціях, семінарах, вебінарах тощо.
6. Розвиток  педагогічної  та  професійної  майстерності  педагогічних  працівників,  їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.
7. Систематично ознайомлюватись та впроваджувати в дію керуючі документи;
8. Протягом року проводити інструктивно-методичні наради,  конференції, педчитання, семінари-практикуми, відкриті уроки, предметні тижні тощо.
9.  Забезпечити виконання держзамовлення за відповідними напрямами підготовки робітників, збереження контингенту та випуск кваліфікованих робітників
10. Забезпечення якісного навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, шляхом використання інноваційних і комп’ютерних технологій, розробки дидактичного забезпечення уроків теоретичного і виробничого навчання, зміцнення дисципліни учнів. Підвищення особистої відповідальності педагогічних працівників за результатами навчально-виховної роботи.
11. Забезпечити проведення внутріучилищних олімпіад і конкурсів фахової майстерності та підготовку учнів до обласних етапів.
12. Створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій,    наочних засобів навчання.
13. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового   педагогічного та виробничого досвідів.
14. Забезпечити якісну профорієнтаційну роботу.
15. Заключити договори з базовими підприємствами на проходження виробничої практики та навчання.
 

Основні заходи на 2018 - 2019 н. р. 

1. Вивчити новий контингент по віку, освіті по місцю проживання, матеріальному забезпеченню, успішності навчання в школі.
2. Заключити договори з базовими підприємствами на проходження виробничої практики та навчання.
 3. Заключити договори з базовими підприємствами на підготовку спеціалістів.
4. Продовжувати роботу з міським центром зайнятості по підготовці та перепідготовці кадрів, вишукувати резерви підготовки за новими професіями.

5. Організувати постійний зв'язок з випускниками центру, надаючи їм необхідну допомогу.
6. Зробити аналіз закріплення випускників на підприємствах.
7. Розробити план заходів по упорядкуванню приміщень та території училища.
8. Зробити закріплення навчальних груп за територією училища та навчальними кабінетами.
 9. Вивчити наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації "Про підготовку до 2016-2017 н.р.”
10. Забезпечити проведення аналізу та планування підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.
 11. Зробити аналіз успішності за 2016-2017 навчальний рік.
12. Зробити аналіз успішності знань учнів 1 курсу Центру, за курс базової середньої школи.

13. Розробити та удосконалити навчально-плануючу документацію на нові групи:
- програми;
- поурочно-тематичні плани;
- перелік потемних перевірочних робіт
- комплексні потемні завдання;
- перелік навчально-виробничих робіт;
 - плани уроків.

14. Провести тематичні декади по професіям: 
- пекар;
- кухар;
- кухар-кондитер;
- продавець продовольчих товарів, контролер-касир;
- продавець непродовольчих товарів, контролер-касир;
- пекар-кондитер;
 - оператор комп’ютерного набору, обліковець;
 - оператор комп’ютерного набору, контролер – касир.

15. Для підвищення професійного та методичного рівня, організувати та забезпечити роботу:
 - школи молодого майстра; 
- аукціон педагогічних ідей;
- педагогічні навчання;
- школи прогресивного досвіду;
 - методичні об’єднання.